Phân loại tội phạm

Phân loại tội phạm

Tội phạm có chung dấu hiệu là có tính nguy hiểm cho xã hội, nhưng tính nguy hiểm này không giống nhau mà giữa chúng có sự khác nhau giữa các tội phạm cũng như giữa các trường hợp phạm tội cụ thể. Do đó mà các nhà làm luật cần phải phân hóa và cá thể hóa hình phạt nói riêng cũng như trách nhiệm hình sự nói chung thành một trong những nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam. Chính vì vậy, tại Điều 9 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong bộ luật hình sự, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

  1. Tội phạm ít nghiêm trọng

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt từ đến 03 năm

2. Tội phạm nghiêm trọng

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt dó Bộ luật hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đền 07 năm tù

3.  Tội rất nghiêm trọng

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

4.  Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Xem thêm dịch vụ luật sư tranh tụng của chúng tôi (Nhấn vào đây)

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:
1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *