Phản bội Tổ quốc là gì?

Phản bội Tổ quốc là gì?

Tội phản bội Tổ quốc được xem là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại Điều 108 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 :

  1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
  3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

Phản bội tổ quốc là hành vi của công dân Việt Nam câu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Dấu hiệu pháp lý của Tội phản bội Tổ quốc

Chủ thể

Chỉ có công dân Việt Nam, tức là người mang quốc tịch Việt Nam mới có thể là chủ thể của Tội phản bội Tổ quốc. Những người không phải là công dân Việt Nam: người nước ngoài, người không quốc tịch không phải là chủ thể của Tội phản bội Tổ quốc.

Trường hợp người nước ngoài, người không có quốc tịch cấu kết với công dân Việt Nam gây nguy hại đến các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phản bội Tổ quốc với vai trò là đồng phạm người tổ chức, người giúp sức, người xúi giục).

Mặt khách quan

Tội phản bội tổ quốc được thể hiện qua hành vi câu kết với người nước ngoài của công dân Việt Nam. Câu kết với người nước ngoài được hiểu là việc người phạm tội có quan hệ qua lại chặt chẽ với nước ngoài, phối hợp với nước ngoài trong các hoạt động chống phá Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Bao gồm các hành vi sau đây:

Tiếp tay cho nước ngoài để hoạt động chống chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bàn bạc với nước ngoài về mưu đồ chính trị và các mặt khác nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về mặt tài chính, vũ khí hoặc phương tiện kỹ thuật hoặc lợi ích vật chất khác phục vụ cho hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.

Hoạt động dựa vào thế lưc nước ngoài gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam.

  • Hành vi câu kết với người nước ngoài khác với các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia khác có mối liên hệ với nước ngoài ở mối quan hệ mang tính phối hợp giữa người phạm tội với phía người nước ngoài trong các hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  • Hành vi hoạt động điều tra, thu thập tin tức tình báo của đối tượng nội gián thuần túy theo sự chỉ đạo của nước ngoài không phải là “câu kết” nước ngoài. Hành vi liên hệ với người nước ngoài của công dân Việt Nam để trốn ở lại nước ngoài chống chính quyền nhân dân cũng không phải là “câu kết” với người nước ngoài.

Khách thể

Khách thể của tội phạm này là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Mặt chủ quan

Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích là nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Hình phạt

Hình phạt của Tội phản bội Tổ quốc được quy định tại Điều 108 Bộ luật Hình sự như sau:

Người phạm tội phản bội tổ quốc có thể phải đối mặt với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ các cơ quan có t rách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:
1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Xem thêm dịch vụ luật sư tranh tụng của chúng tôi (Nhấn vào đây)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *