AI CÓ QUYỀN KHÁNG CÁO ? MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO

1. Người có quyền kháng cáo?

– Căn cứ theo Điều 271 BLTTDS 2015 quy định thì đương sự (gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan), người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

– Lưu ý: Kháng cáo Bản án, Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Lúc này, Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xem xét, thụ lý và xét xử lại.

2. Các nội dung chính trong Đơn kháng cáo

– Căn cứ vào khoản 1 Điều 272 BLTTDS 2015 quy định thì Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

+ Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;

+ Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

+ Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;

+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

3. Thời hạn kháng cáo

– Căn cứ theo Điều 273 BLTTDS 2015 quy định thì

+ Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

+ Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

– Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.

4. Mẫu Đơn kháng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………., ngày ……… tháng ……. năm …….

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………..

Người kháng cáo:

Ông (bà)…………………………., Sinh năm…………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………….

Là bị đơn trong vụ án “………………..” với nguyên đơn ……………………..

Vụ án đã được Tòa án nhân dân…….xét xử sơ thẩm bằng Bản án số …../…../DS – ST ngày……/……/……

Bằng đơn này, tôi xin kháng cáo:

Một phần/ Toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số ………………………………………….. ngày …../…./….. của Tòa án nhân dân ………………………………………

Cụ thể: …………………………………………………………………………….

Lý do kháng cáo: …………………………………………………………………

Yêu cầu kháng cáo:……………………………………………………………….

Kính mong Tòa án xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Tôi xin cảm ơn !

                                                                                                                                                                     NGƯỜI KHÁNG CÁO

                                                                                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *