BỊ ĐƠN CÓ YÊU CẦU PHẢN TỐ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ? MẪU ĐƠN PHẢN TỐ

1. Yêu cầu phản tố là gì?

– Căn cứ vào Điều 72 BLTTDS 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của bị đơn:

a) Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 70 của Bộ luật này.

b)Được Tòa án thông báo về việc bị khởi kiện.

c) Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

d) Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn. Đối với yêu cầu phản tố thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này.

e) Đưa ra yêu cầu độc lập đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án. Đối với yêu cầu độc lập thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này.

f) Trường hợp yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác.

g) Theo đó, phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự. Yêu cầu phản tố của bị đơn là đề nghị Tòa án xem xét yêu cầu của mình đối với nguyên đơn.

2. Điều kiện của yêu cầu phản tố

– Căn cứ theo khoản 2 Điều 200 BLTTDS 2015 thì yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

+ Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

+ Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

– Lưu ý: Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

3. Mẫu Đơn phản tố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………….., ngày ….. tháng …. năm ……

 

ĐƠN PHẢN TỐ

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………

1. Người phản tố: ……………………Sinh năm: ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Là bị đơn trong vụ án “ ………………………………….” theo Thông báo thụ lý số ………………………….ngày …. tháng ….. năm …… của Tòa án nhân dân …………………………………….

2. Người bị phản tố: ……………………                 Sinh năm: ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Là nguyên đơn trong vụ án “ ………………………………….” theo Thông báo thụ lý số ………………………… của Tòa án nhân dân ……………………….

Nội dung phản tố:

Ngày ……..…. Tòa án nhân dân ………………………….. có thông báo về việc đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm về vụ án “………………………………..” nguyên đơn là …………………………. Với nội dung yêu cầu Tòa án ………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày nội dung như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay bằng đơn này, tôi yêu cầu Qúy Tòa xem xét giải quyết cho tôi yêu cầu phản tố:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Toà án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                             Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *