CÁC BƯỚC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA MỚI CỦA PHÁP LUẬT

Trong ngữ cảnh của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp là một quá trình phức tạp đòi hỏi tuân thủ các quy định pháp lý. Dưới đây là quy trình và điều kiện giải thể doanh nghiệp:
I. Cơ sở pháp lý
1. Luật Doanh nghiệp 2020: Quy định cơ bản về hoạt động doanh nghiệp.
2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP: Chỉ đạo chi tiết về quy trình đăng ký doanh nghiệp.
II. Địa điểm thực hiện thủ tục
Doanh nghiệp giải thể tại nơi đăng ký trụ sở chính.
1. Các trường hợp và điều kiện giải thể
Trường hợp giải thể doanh nghiệp/công ty:
Giải thể tự nguyện:
• Kết thúc thời hạn hoạt động mà không gia hạn.
• Quyết định giải thể từ chủ doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân), Hội đồng thành viên (công ty hợp danh), hoặc Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).
Giải thể bắt buộc:
• Không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng.
• Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Điều kiện giải thể công ty/doanh nghiệp:
• Thanh toán hết nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
• Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
Các bước giải thể doanh nghiệp
Trường hợp giải thể tự nguyện và giải thể khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu:
1. Quyết định giải thể doanh nghiệp:
• Xác định lý do, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ.
2. Thông báo công khai quyết định giải thể:
• Trong 7 ngày từ ngày quyết định, thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, và người lao động.
3. Thanh lý tài sản và thanh toán nợ:
• Chủ sở hữu tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán nợ theo đúng thứ tự.
4. Nộp hồ sơ xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan:
• Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu, cần xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan.
5. Nộp hồ sơ đóng cửa mã số thuế:
• Thực hiện thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế.
6. Nộp hồ sơ giải thể:
• Trong 5 ngày sau khi thanh toán hết nợ, nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.
7. Cập nhật tình trạng pháp lý:
• Trong 5 ngày sau khi nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia.
Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1. Thông báo tình trạng giải thể:
• Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo trên Cổng thông tin quốc gia và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Họp quyết định giải thể:
• Trong 10 ngày, doanh nghiệp họp để quyết định giải thể và gửi hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
3. Thanh lý tài sản và thanh toán nợ:
• Tương tự như quy trình giải thể tự nguyện.
4. Nộp hồ sơ giải thể:
• Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.
5. Cập nhật tình trạng pháp lý:
• Trong 5 ngày sau khi nộp hồ sơ, cập nhật tình trạng pháp lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia.
Quá trình giải thể doanh nghiệp đòi hỏi sự chặt chẽ trong thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *