CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Để hiểu rõ về các loại cổ phần trong một công ty cổ phần, chúng ta cần tìm hiểu về cơ sở pháp lý. Các văn bản quan trọng nhất liên quan đến vấn đề này bao gồm Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020, và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

II. CỔ PHẦN LÀ GÌ?

Cổ phần là đơn vị nhỏ nhất của vốn điều lệ của công ty, được chia thành các phần bằng nhau. Đây là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông của công ty cổ phần, và mỗi loại cổ phần mang đến quyền và nghĩa vụ pháp lý riêng.

III. CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY

Công ty cổ phần thường sở hữu các loại cổ phần sau đây:

Cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi (bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, và cổ phần ưu đãi khác theo quy định của điều lệ công ty).

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHẦN

1. Cổ phần phổ thông:

  • Cổ đông phổ thông có quyền tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện.
  • Nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán theo tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông.
  • Tự do chuyển nhượng cổ phần.

2. Cổ phần ưu đãi cổ tức:

  • Nhận cổ tức với mức cao hơn và ổn định hằng năm.
  • Quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định bởi điều lệ công ty hoặc đại hội đồng cổ đông.

3. Cổ phần ưu đãi biểu quyết:

  • Có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông.
  • Tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập giữ cổ phần này.

4. Cổ phần ưu đãi hoàn lại:

  • Cổ phần này được hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo điều kiện của cổ phiếu.
  • Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại tương tự như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết và dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua bài viết này, Công ty Luật TNHH Ngoc Son & Partners hy vọng đã giúp giải đáp các thắc mắc về cổ phần trong công ty cổ phần, cung cấp thông tin chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu cổ phần trong các loại khác nhau.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *