CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA TÀI KHOẢN NÀO?

Bà Nguyễn Thu V hỏi, trường hợp công ty bà nhận giá trị chuyển nhượng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài (không cư trú) bằng tiền Việt Nam vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn này cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì có thể chuyển vào tài khoản tiền Việt Nam tại Việt Nam hay phải chuyển vào tài khoản USD của người này tại nước ngoài?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019;

2. Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014;

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Dựa trên thông tin bạn cung cấp và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dưới đây là tóm tắt quy trình chuyển nhượng vốn góp từ người nước ngoài không cư trú cho công ty tại Việt Nam và thanh toán giá trị chuyển nhượng cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam:

 1. Chuyển Nhượng Vốn Góp từ Người Nước Ngoài không Cư Trú:
  • Bên mua (doanh nghiệp tại Việt Nam) nhận giá trị chuyển nhượng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài không cư trú bằng tiền Việt Nam vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment) mở tại tổ chức tín dụng được phép.
  • Theo quy định của Thông tư 06/2019/TT-NHNN, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 2. Thanh Toán cho Người Nước Ngoài là Cá Nhân Cư Trú tại Việt Nam:
  • Doanh nghiệp FDI thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn này cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
  • Thanh toán này phải được thực hiện vào tài khoản đồng Việt Nam của người bán (cá nhân cư trú tại Việt Nam) mở tại tổ chức tín dụng được phép.
  • Điều này tuân theo quy định của Điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, cụ thể là điều b Khoản 3, nói rõ việc định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Tóm lại, theo quy định pháp luật, việc chuyển nhượng vốn và thanh toán giá trị chuyển nhượng này đều phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tài khoản đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *