Có được xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm không?

Có được xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm không?
Để phục vụ cho chăm sóc, trông nom cây trồng, nhiều cá nhân, hộ gia đình dựng nhà tạm ngay trên đất trồng cây lâu năm. Vậy, đất trồng cây lâu năm có được xây nhà tạm không?
1. Nhà tạm là gì?
Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020), công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích:
– Thi công xây dựng công trình chính;
– Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác (phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm).
Theo đó, các công trình xây dựng tạm được xây dựng trên đất thổ cư (đất ở) thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, đây là loại đất được sử dụng vào mục đích xây nhà ở, xây dựng công trình đời sống thuộc khu dân cư đô thị.
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *