Cướp giật tài sản không thành có phải chịu trách nhiệm hình sự không ?

1. Cướp giật tài sản không thành có phải chịu trách nhiệm hình sự không ?

Căn cứ theo điều 171 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 tội cướp giật được quy định như sau:

“Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm….”

Các yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản:

– Về mặt khách thể: Tội cướp giật tài sản xâm phạm đến quan hệ sở hữu tài sản.

– Về mặt chủ thể: Chủ thể thực hiện tội cướp giật tài sản là người từ đủ 16 tuổi trở lên và người từ đủ 14 đến dưới 16 trong trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng

– Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một cách nhanh chóng. Người phạm tội lợi dụng sơ hở của chủ tài sản và nhanh chóng tiếp cận và chiếm đoạt tài sản bằng hành vi: giật lấy, giằng lấy…

Dựa vào quy định của Bộ luật hình sự có thể thấy tội cướp giật chỉ cần thỏa mãn dấu hiệu về mặt khách quan là hành vi cướp giật mà không yêu cầu về hậu quả là tài sản thiệt hại phải có giá trị bao nhiêu, vì thế đây là tội phạm có cấu thành hình thức.

– Về mặt chủ quan người thực hiện hành vi cướp giật thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp

Vì tội cướp giật là tội có cấu thành hình thức nên việc cướp giật mà chưa lấy được tài sản sẽ bị coi là trường hợp phạm tội chưa đạt. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt, nên bạn của bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản.

2. Hình phạt áp dụng với tội phạm chưa đạt:

Theo nguyên tắc của Bộ luật hình sự thì mặc dù cùng phải chịu trách nhiệm về cùng một tội, nhưng người phạm tội chưa đạt và người phạm tội hoàn thành sẽ có mức hình phạt khác nhau, người phạm tội chưa đạt sẽ có mức phạt thấp hơn.

Hình phạt đối với trường hợp phạm tội cướp giật tài sản chưa đạt được quyết định theo khoản 1 điều 171 với mức phạt từ 01 năm đến 05 năm tù. Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng Hội đồng xét xử sẽ tuyên mức phạt hợp lý.

Tuy nhiên điều luật quy định mức phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt áp dụng với người phạm tội chưa đạt là không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

3. Phạm tội cướp giật tài sản chưa đạt có thể hưởng án treo không?

Xét thấy trường hợp của bạn bạn, khả năng được xem xét hưởng án treo là cao. Bạn cần lưu ý, án treo không phải là một hình phạt mà là một hình thức miễn chấp hành phạt tù có điều kiện; có nghĩa vẫn bị tuyên án phạt tù có thời hạn nhưng xét thấy không cần thiết phải bắt áp dụng hình phạt tù Tòa án mới quyết định cho hưởng án treo.

Điều kiện để hưởng án treo:

  1. Có mức phạt tù không quá 3 năm

Đối với tình huống trên, mức phạt áp dụng là từ 1 năm đến 5 năm tù, giả sử Tòa án áp dụng mức phạt là 04 năm tù, thì theo nguyên tắc đã phân tích ở trên thì bạn chỉ bị phạt bằng 2/3 mức phạt này, nghĩa là khoảng 02 năm 06 tháng- thỏa mãn điều kiện là mức phạt tù không quá 03 năm- tội phạm ít nghiêm trọng.

  1. Có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Tình tiết giảm nhẹ được áp dụng trong trường hợp xin hưởng án treo phải căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự (điều 51) mới được chấp nhận, trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng thì ít nhất phải có hai tình tiết giảm nhẹ, đối chiếu với hoàn cảnh của bạn thì đang có hai tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự:

  1. i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
  2. s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

Như vậy về yếu tố tình tiết giảm nhẹ, bạn cũng có thể thỏa mãn thỏa mãn.

  1. Nhân thân tốt

Được biểu hiện bằng việc chấp hành tốt chính sách pháp luật, đây là lần đầu vi phạm; để chứng minh việc này bạn cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú để nộp cho Tòa án

  1. Có nơi cư trú rõ ràng

Sẽ chứng minh bằng sổ hộ khẩu hoặc xác nhận tạm trú thường xuyên trên địa bàn một xã, phường.

Nếu đảm bảo được cả 4 yếu tố trên thì bạn sẽ được hưởng án treo.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *