Đã ly hôn, sau bao nhiêu lâu thì được phép kết hôn lại?

Sau khi có quyết định công nhận thuận tình ly hôn hoặc bản án ly hôn của tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật trên thực tế, thì quan hệ hôn nhân của vợ chồng chính thức chấm dứt, vợ/chồng được quyền kết hôn lại với người khác nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn căn cứ theo quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

Pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện nay không quy định cụ thể đối với câu hỏi ly hôn bao lâu thì được kết hôn lại, cũng không có quy định chi tiết về việc sau bao nhiêu năm tiến hành thủ tục ly hôn thì mới có quyền đăng ký kết hôn với người khác. Mà nếu như hai bên đáp ứng được các điều kiện để kết hôn theo quy định của pháp luật thì hoàn toàn có thể kết hôn với người mới sau khi ly hôn. Điều 8 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có ghi nhận về các điều kiện kết hôn như sau:
– Nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn phải hoàn toàn do nam nữ tự nguyện quyết định và không có yếu tố ép buộc hoặc lừa dối;

– Các bên đăng ký kết hôn không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Việc đăng ký kết hôn cũng không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn bao gồm: Kết hôn giả tạo hoặc ly hôn giả tạo, tảo hôn hoặc cưỡng ép kết hôn dưới bất kỳ hình thức nào, lừa dối để kết hôn hoặc cản trở việc kết hôn tự nguyện và tiến bộ, người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *