Đi xe làm rơi đồ gây tai nạn có bị xử phạt?

Trường hợp người đánh rơi mũ bảo hiểm do không cài quai hay đồ vật; trong quá trình tham gia giao thông do để đồ vật dễ rơi hoặc cẩu thả; dẫn đến rơi đồ vật gây nguy hiểm đến tính mạng người khác; thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ thì người nào tham gia giao thông đường bộ; mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác; thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền 30-100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 1-5 năm:

  • Làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
  • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
  • Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật trong trường hợp này; nếu việc làm rơi đồ là do lỗi vô ý vì cẩu thả hoặc vô ý vì quá tự tin mà gây ra tai nạn ;nghiêm trọng thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *