Điều kiện cho thuê lại quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản là gì? Hợp đồng cho thuê lại này có bắt buộc công chứng không?

Điều kiện cho thuê lại quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản là gì? Hợp đồng cho thuê lại này có bắt buộc công chứng không?

Điều kiện cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thuê để kinh doanh là gì?

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản theo Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản nói chung, cho thuê lại bất động sản như quyền sử dụng đất nói riêng thì đều phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (trừ trường hợp kinh doanh quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật).

(2) Phải công khai thông tin về doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Tùy từng trường hợp cụ thể mà phải công khai các thông tin doanh nghiệp khác nhau (như tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật, thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh…) trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp hoặc tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản) hoặc tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản).

Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

(3) Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định, Điều 37 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể:

– Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

Theo quy định tại Điều 47 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì nội dung hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội dung chính sau đây:

(1) Tên, địa chỉ của các bên cho thuê lại, bên thuê lại quyền sử dụng đất;

(2) Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

(3) Thời hạn sử dụng đất;

(4) Giá cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);

(5) Phương thức và thời hạn thanh toán hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất;

(6) Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;

(7) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

(8) Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);

(9) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

(10) Phạt vi phạm hợp đồng;

(11) Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất;

(12) Giải quyết tranh chấp;

(13) Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.

Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất có bắt buộc công chứng không?

Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất có bắt buộc công chứng không thì theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

Như vậy, hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất không bắt buộc công chứng mà theo yêu cầu của các bên.

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 5 Luật Công chứng 2014 quy định thì văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Hợp đồng được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

Vì thế để bảo đảm tính pháp lý cũng như tránh trường hợp tranh chấp xảy ra, chúng ta nên thực hiện việc công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất.

1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ ly hôn nhanh (nhấn vào đây để xem chi tiêt) Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương, Ly hôn quốc tế.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *