ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ? CÁCH VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN

1. Khi nào có quyền khởi kiện?

– Căn cứ theo Điều 168 BLTTDS 2015 quy định thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể tự mình hoặc thông qua người khác để khởi kiện ra Tòa án.

– Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án khi có đơn khởi kiện của các chủ thể và cũng chỉ thụ lý vụ án dân sự đối với những tranh chấp thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

– Đơn khởi kiện là một tài liệu pháp lý của người khởi kiện, là một trong những giấy tờ cơ bản nhất để Tòa án xem xét giải quyết yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện dân sự gồm những nội dung gì

Căn cứ theo khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015 quy định thì Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

– Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

– Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

3. Mẫu Đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………, ngày ……… tháng ……… năm……….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v …………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………

1. Người khởi kiện: ……………………………. Sinh năm: ………………….

Thường trú:………………………………………………………………………

Tạm trú (nếu có):…………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………

2. Người bị kiện: ………………………………. Sinh năm: ……………………

Thường trú:………………………………………………………………………..

Tạm trú (nếu có):…………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………….

3. Họ tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): …….…………………………………Sinh năm: ………………………………

Thường trú:………………………………………………………………………

Tạm trú (nếu có):…………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………

Nội dung vụ việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn (và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. ………………………………………..

Đề nghị Tòa án nhân dân ………………………………………………thụ lý giải quyết những yêu cầu khởi kiện nêu trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                                    Người làm đơn

                                                                                                                                                               (Ký tên, ghi rõ họ, tên)

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *