Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm những gì?

1. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm những gì?

Theo Điều 16 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về việc cấp tại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1. Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.

2. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm:

a) Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư này);

b) 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

c) Chứng chỉ cũ (nếu có).

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

4. Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ.

5. Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ (theo mẫu tại Phụ lục 4b của Thông tư này).

Theo đó, người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.

Như vậy, hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm:

– Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

– 02 ảnh cỡ 4x6cm;

(Ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

– Chứng chỉ cũ (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

Ngoài ra, người xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nộp kinh phí 200.000đ cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ.

2. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Theo Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền sau:

– Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản.

– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

– Thuê doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng.

– Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Các quyền khác trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, tại Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về nghĩa vụ như sau:

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

2. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

3. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

6. Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, theo quy định trên thì cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký.

– Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Thực hiện nghĩa vụ thuế.

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Mọi thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp với tôi theo số ĐT: 0977.934.464 để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý cụ thể hơn.

CÔNG TY NGOC SON & PARNERS – CHI NHÁNH PHÚ GIÁO

Điện thoại: 0903.95.85.88 (Thạc sĩ – Luật sư Lý Ngọc Sơn) – 0977.934.464 (Luật sư Huỳnh Tuấn Đạt)

Địa chỉ: Lầu 1, VPCC Phú Giáo – số 513, tổ 3, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *