Hướng dẫn xử lý khi không liên lạc được với đồng thừa kế

Đồng thừa kế được hiểu đơn giản là những người cùng có quyền hưởng di sản thừa kế do người chết để lại. Theo quy định của pháp luật hiện nay, tùy trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật mà xác định những người được hưởng di sản thừa kế khác nhau (đồng thừa kế). Cụ thể:

– Đồng thừa kế theo di chúc: Đồng thừa kế theo di chúc là những người cùng được hưởng di sản của người đã mất mà người đó đã chỉ định những người này được hưởng di sản ở trong di chúc (bao gồm di chúc bằng văn bản và di chúc miệng).

– Đồng thừa kế theo pháp luật: Nếu người chết không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật, khi đó đồng thừa kế theo pháp luật chính là những người cùng hàng thừa kế với nhau, bao gồm:

+ Đồng thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Đồng thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai, bao gồm tất cả những người sau:

++ Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của người chết;

++ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết;

++ Cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

+ Đồng thừa kế ở hàng thừa kế thứ ba, bao gồm tất cả những người sau:

++ Cụ nội, cụ ngoại của người chết;

++ Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết;

++ Cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột;

++ Chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý rằng, những đồng thừa kế ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do các đồng thừa kế đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong trường hợp các đồng thừa kế có yêu cầu phân chia di sản nhưng lại không thể liên lạc được với một hoặc một số các đồng thừa kế khác thì thủ tục phân chia di sản chưa thể thực hiện luôn được mà phải đợi khi nào “tập hợp” được hết các đồng thừa kế mới có thể thực hiện thủ tục phân chia di sản theo đúng pháp luật, trừ trường hợp một hoặc một số các đồng thừa kế đã chết.

Chính vì thế, nếu trong trường hợp không liên lạc được với đồng thừa kế thì những đồng thừa kế còn lại có thể lựa chọn một trong các cách thức xử lý sau để thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế:

Cách 1: Thực hiện thủ tục yêu cầu tuyên bố đồng thừa kế đó đã chết

Cách 2: Giữ nguyên hiện trạng di sản (không phân chia di sản) và đợi đến khi hết thời hiệu thừa kế (thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế mà pháp luật quy định).

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *