Khi chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai phía chủ đầu tư có được thu thêm các khoản phụ phí nào hay không?

Khi chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai phía chủ đầu tư có được thu thêm các khoản phụ phí nào hay không?

Cho tôi hỏi chủ đầu tư có yêu cầu tôi (là người nhận chuyển nhượng) phải nộp thêm một khoản phí xác nhận chuyển nhượng thì mới chịu ký xác nhận cho tôi chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai. Điều này có đúng hay không?

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

  1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.
  2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư.Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.
  3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.
  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo quy định thì khi các bên thực hiện chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng đối với bên nhận chuyển nhượng.

Như vậy, trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu bên nhận chuyển nhượng nộp một khoản phí để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng là trái với quy định pháp luật.

Người nhận chuyển nhượng có thể gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã, tỉnh,…) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ ly hôn nhanh (nhấn vào đây để xem chi tiêt) Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương, Ly hôn quốc tế.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *