Khi nào cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định trưng cầu giám định? Quyết định trưng cầu giám định trong vụ án hình sự có những nội dung gì?

1. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định trưng cầu giám định khi nào?

Căn cứ theo Điều 205, Điều 206 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định trưng cầu giám định khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

1) Khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết;

2) Thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, cụ thể phải trưng cầu giám định khi cần xác định một trong những nội dung sau:

– Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án;

– Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;

– Nguyên nhân chết người;

– Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động;

– Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;

– Mức độ ô nhiễm môi trường.

2. Những nội dung trong quyết định trưng cầu giám định?

Căn cứ theo điều 205 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định về việc trưng cầu giám định như sau:

Trưng cầu giám định

1. Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

2. Quyết định trưng cầu giám định có các nội dung:

a) Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định;

b) Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định;

c) Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định;

d) Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

đ) Nội dung yêu cầu giám định;

e) Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định.

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan trưng cầu giám định phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi quyết định trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Theo đó, quyết định trưng cầu giám định trong vụ án hình sự sẽ có các nội dung sau đây:

– Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định;

– Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định;

– Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định;

– Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

– Nội dung yêu cầu giám định;

– Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định.

3. Thời hạn giám định trong vụ án hình sự là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 208 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thời hạn giám định cụ thể như sau:

Thời hạn giám định

1. Thời hạn giám định đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định:

a) Không quá 03 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 206 của Bộ luật này;

b) Không quá 01 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 206 của Bộ luật này;

c) Không quá 09 ngày đối với trường hợp quy định tại các khoản 2, 4 và 5 Điều 206 của Bộ luật này.

2. Thời hạn giám định đối với các trường hợp khác thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định.

3. Trường hợp việc giám định không thể tiến hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

4. Thời hạn giám định quy định tại Điều này cũng áp dụng đối với trường hợp giám định bổ sung, giám định lại.

Như vậy, đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định thì tùy từng trường hợp cần phải xác định những nội dung nào, thời hạn sẽ được tính theo quy định tại khoản 1 nêu trên. Những trường hợp khác thì thời hạn giám định sẽ thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định. Mọi thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp với tôi theo số ĐT: 0977.934.464 để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý cụ thể.

CÔNG TY NGOC SON & PARTNERS – CHI NHÁNH PHÚ GIÁO

Điện thoại: 0903.95.85.88 (Thạc sĩ – Luật sư Lý Ngọc Sơn) – 0977.934.464 (Luật sư Huỳnh Tuấn Đạt)

Địa chỉ: Lầu 1, VPCC Phú Giáo – số 513, tổ 3, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *