Luật Đất đai mới 2024 mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp là gì?

Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp được hiểu là diện tích đất nông nghiệp tối đa mà người sử dụng đất được sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Hiện nay, hạn mức đất nông nghiệp có 2 loại, gồm: Hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 177 Dự thảo Luật Đất đai 2024, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 176 của Luật này.

Hiện Điều 130 Luật Đất đai 2013, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Rice terraces in Bali, Indonesia

Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức sẽ bị phạt

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, nếu chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, diện tích nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 1 héc ta – 3 héc ta, phạt từ 3-10 triệu đồng.

– Nếu diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 03 héc ta – 5 héc ta, phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

– Nếu nhận chuyển quyền vượt hạn mức trên 5 héc ta, phạt từ 20 – 50 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức vi phạm buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền vượt hạn mức.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *