MẪU BIÊN BẢN GIAO TÀI LIỆU, BIÊN BẢN NHẬN TÀI LIỆU

1. MẪU BIÊN BẢN NHẬN TÀI LIỆU

 

TÊN CÔNG TY                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày …. tháng .… năm ….., Công ty ………………………………….., có giao cho:

Ông/bà: ……………………………………………… Sinh năm: …………………

Trú tại: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………..………………………………………

Danh sách tài liệu, chứng cứ giao gồm có:

STT

Tên tài liệuSố lượngĐặc tính tài liệu

Ghi chú

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

             Bên giao                                                                                         Bên nhận

         (Ký, ghi họ tên)                                                                                (Ký, ghi họ tên)

 

2. MẪU BIÊN BẢN NHẬN TÀI LIỆU

              TÊN CÔNG TY                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                BIÊN BẢN NHẬN TÀI LIỆU 

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., Công ty …………………………, có nhận của:

Ông/bà……………………………………………… Sinh năm: …………………

Trú tại: ………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………..………………………………………

Danh sách tài liệu, chứng cứ giao nhận gồm có:

STT

Tên tài liệuSố lượngĐặc tính tài liệu

Ghi chú

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

             Bên giao                                                                                 Bên nhận

          (Ký, ghi họ tên)                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *