Nghĩa vụ của vợ, chồng đối với việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ của vợ, chồng đối với việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định như thế nào?

Hai vợ chồng tôi kết hôn năm 2012. Năm 2013, chồng tôi được cơ quan thưởng cho một số tiền. Chồng tôi lấy số tiền đó đi mua một chiếc ô tô và chiếc ô tô đó mang tên chồng tôi. Do chồng tôi lái xe bất cẩn, đi sai đâm vào một chiếc ô tô khác và phải bồi thường thiệt hại là 200 triệu. Chồng tôi thì sau khi bị tai nạn không còn nhận thức được hành vi của mình. Cho tôi hỏi tôi có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại đó không?

Nghĩa vụ của vợ, chồng đối với việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng:

Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình quy định về thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

  1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

Như vậy, khoản tiền thưởng của chồng dùng để mua chiếc ô tô đó được xác định là khoản thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, chiếc ô tô đó mặc dù mang tên chồng và mua bằng tiền thưởng của anh ấy nhưng chiếc ô tô đó là tài sản chung của vợ, chồng.

Nghĩa vụ của vợ, chồng đối với việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình 2014 thì vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ và chồng

Như vậy, vợ chồng bạn phải chịu trách nhiệm chung đối với việc bồi thường thiệt hại do chồng bạn lái xe gây thiệt hại cho người khác.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

  1. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Do chồng bạn lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức nên bạn là đại diện đương nhiên của chồng. Vì vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về bạn.

1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ ly hôn nhanh (nhấn vào đây để xem chi tiêt) Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương, Ly hôn quốc tế.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *