NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Trong lĩnh vực doanh nghiệp tại Việt Nam, có một số cơ sở pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp cần tuân thủ và tham khảo khi hoạt động. Cụ thể, có hai tài liệu pháp luật quan trọng được đề cập:

1. Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Đây là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong lĩnh vực doanh nghiệp tại Việt Nam. Luật này quy định về thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Nó định rõ các quyền, nghĩa vụ, và trách nhiệm của các bên tham gia vào doanh nghiệp, bao gồm cả người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Nghị định 01/2021: Nghị định này cung cấp hướng dẫn cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Nó giúp làm rõ và hướng dẫn về cách thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp trong thực tế.

II. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người hoặc cá nhân được ủy quyền và pháp lực để đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp. Cụ thể, người đại diện theo pháp luật:

Đại diện cho doanh nghiệp trong việc yêu cầu giải quyết các vấn đề dân sự, là nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ việc trước Trọng tài hoặc Tòa án.

Có quyền và nghĩa vụ đại diện cho doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến pháp luật, bao gồm quyền và nghĩa vụ trước Trọng tài, Tòa án, và các quyền, nghĩa vụ khác được quy định bởi pháp luật.

Hiện tại, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, cả Công ty TNHH và Công ty Cổ Phần có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Thông tin cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong Điều Lệ của doanh nghiệp.

Trong trường hợp một doanh nghiệp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, Điều Lệ doanh nghiệp phải quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện. Nếu không có sự phân chia rõ ràng trong Điều Lệ, tất cả các người đại diện theo pháp luật sẽ chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại doanh nghiệp gây ra, theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định liên quan.

Doanh nghiệp phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Nếu chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này rời khỏi Việt Nam, họ phải uỷ quyền bằng văn bản cho một cá nhân cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ. Người đại diện theo pháp luật vẫn chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã uỷ quyền.

Trong trường hợp hết thời hạn uỷ quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trở lại Việt Nam và không có uỷ quyền khác, có các quy định cụ thể để giải quyết vấn đề này, bao gồm người được uỷ quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ hoặc cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tại các trường hợp khẩn cấp, như khi người đại diện theo pháp luật của công ty bị vắng mặt quá 30 ngày mà không uỷ quyền cho người khác hoặc đối mặt với các vấn đề pháp lý như truy cứu trách nhiệm hình sự, công ty có quyền cử người khác làm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Toà án và các cơ quan có thẩm quyền trong việc tố tụng cũng có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia vào các phiên tòa hoặc các tòa án khác, theo quy định của pháp luật.

Để hiểu hơn về người đại diện theo pháp luật xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Contact: 0903.958.588 (Ls. Lý Ngọc Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *