Nhà chung cư hỗn hợp được sử dụng với những mục đích gì? Có được kinh doanh dịch vụ karaoke trong chung cư hỗn hợp hay không?

Nhà chung cư hỗn hợp được sử dụng với những mục đích gì? Có được kinh doanh dịch vụ karaoke trong chung cư hỗn hợp hay không?

Cho tôi hỏi nhà chung cư hỗn hợp được sử dụng với những mục đích gì? Không gian sinh hoạt cộng đồng trong chung cư hỗn hợp được bố trí như thế nào? Có được kinh doanh dịch vụ karaoke trong chung cư không?

Nhà chung cư hỗn hợp được sử dụng với những mục đích gì?

Nhà chung cư hỗn hợp được quy định tại tiết 1.4.3 tiểu mục 1.4 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư QCVN 04:2021/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BXD như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG

1.4 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây được hiểu như sau:

1.4.3

Nhà chung cư hỗn hợp

Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại v.v….

Theo đó, nhà chung cư hỗn hợp là nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại v.v….

Có được kinh doanh dịch vụ karaoke trong chung cư hỗn hợp hay không? Không gian sinh hoạt cộng đồng trong chung cư hỗn hợp được bố trí như thế nào?

Theo tiết 2.2.7 tiểu mục 2.2 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư QCVN 04:2021/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BXD như sau:

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.2 Yêu cầu về quy hoạch – kiến trúc

2.2.7 Không gian sinh hoạt cộng đồng

  1. a) Nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0,8 m2/căn hộ, trong đó phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân.
  2. b) Đối với cụm nhà chung cư trong một dự án xây dựng khi không bố trí được không gian sinh hoạt cộng đồng trong từng tòa nhà, cho phép kết hợp tại một vị trí hoặc khu vực riêng biệt với tổng diện tích cho sinh hoạt cộng đồng được giảm tối đa 30%; bán kính từ sảnh các tòa nhà tới nơi sinh hoạt cộng đồng không quá 300 m và cần tính toán, thuyết minh đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thuận tiện cho cư dân.

Theo đó, nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0,8 m2/căn hộ, trong đó phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân.

Có được kinh doanh dịch vụ karaoke trong chung cư hỗn hợp hay không?

Theo khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm

  1. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư là hành vi bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó theo khoản 1 Điều 67 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư

  1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  2. a) Kinh doanh vũ trường;
  3. b) Không mở tài khoản hoặc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;
  4. c) Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không đủ số người tham dự theo quy định;
  5. d) Không có văn bản thông báo hoặc thông báo không đầy đủ thông tin cho Sở Xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì;

đ) Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đúng quy định;

  1. e) Không có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư.

Theo đó, không có quy định cụ thể về việc có được kinh doanh dịch vụ karaoke tại chung cư hỗn hợp hay không nhưng xét trên phương diện mục đích sử dụng thì có thể kinh doanh dịch vụ, thương mại,… tại chung cư hỗn hợp.

Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm sử dụng nhà chung cư hỗn hợp kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư.

Như vậy, có thể kinh doanh dịch vụ karaoke trong chung cư hỗn hợp nhưng không được gây tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư.

1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ ly hôn nhanh (nhấn vào đây để xem chi tiêt) Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương, Ly hôn quốc tế.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *