NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020:

2. Nghị định 01/2021:

3. Luật Doanh nghiệp năm 2014:

4. Nghị định 30/2018/NĐ-CP:

II. NHỮNG ĐIỂM MỚI

1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rằng dấu của doanh nghiệp có thể là dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số, theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chữ ký số được định nghĩa theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP, là chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách biến đổi thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.

2. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng:

Luật Doanh nghiệp 2020 đã loại bỏ yêu cầu thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng, một điểm mới so với quy định trước đó của Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều này có nghĩa là, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không còn phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

3. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến yêu cầu cụ thể về nội dung phải có trên con dấu, khác biệt so với quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp:

Trong Luật Doanh nghiệp 2014, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu tuân theo quy định của Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra điểm mới khi quy định rằng quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *