Những hình thức đầu tư vào Việt Nam dành cho cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định mới

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2. Nghị định 01/2021 về đăng ký Doanh nghiệp;

3. Luạt Đầu tư năm 2020;

4. Nghị định 31/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư.

II. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Hiện nay, Luật Đầu tư hiện hành quy định cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam bằng các hình thức sau:

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đầu tư;
+ Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới…..

————- ảnh minh hoạ ————–

2. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
+ Góp vốn: Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc phát hành thêm của công ty cổ phần; Góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh, góp vốn vào tổ chức kinh tế khác;
+ Mua cổ phần: Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
+ Mua phần vốn góp của các thành viên công ty TNHH, thành viên góp vốn trong công ty hợp danh, thành viên tổ chức kinh tế.

3. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng dự án (là hợp đồng BOT, BTO, BOO, BTL, O&M; hợp đồng hỗn hợp các loại hợp đồng trên hoặc hợp đồng khác ) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
Hợp đồng BCC là hợp đồng được ký kết nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm.

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

Trân trọng./.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *