NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC VẪN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ!

Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân người để lại tài sản cho người khác trước khi chết. Nếu đủ điều kiện để lập di chúc theo quy định thì người lập di chúc có thể chỉ định người thừa kế và phân định tài sản của mình mà không cần sự đồng ý của bất kỳ ai.

* Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ là: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Căn cứ Điều 644 bộ Luật dân sự 2015 quy định cụ thể về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc, bao gồm:

  • Con chưa thành niên của người để lại di sản: Độ tuổi thành niên được xác định tại thời điểm người có di sản thừa kế chết (Thời điểm mở thừa kế).
  • Cha/mẹ của người để lại di sản: Cha, mẹ đẻ hoặc cha, mẹ nuôi của người để lại di sản (Không bao gồm cha mẹ của vợ/chồng).
  • Vợ/chồng của người để lại di sản: Vợ, chồng hợp pháp của người để lại di sản, theo pháp luật về hôn nhân và gia đình.
  • Con thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản:

Như vậy nếu không có tên trong di chúc nhưng thuộc các trường hợp trên thì mỗi người sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật (nếu di sản được chia theo pháp luật). Quy định này nhằm bảo vệ cho những người có cùng quan hệ huyết thống, hoặc quan hệ hôn nhân thân thiết, gần gũi với người để lại di sản.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *