Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề, một khía cạnh quan trọng của chế định sở hữu, đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại và được quy định trong Bộ luật Dân sự. Trong danh sách các quyền liên quan đến bất động sản liền kề, quyền về lối đi qua đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu cách quyền này được quy định và những khía cạnh quan trọng của nó.

 

Định nghĩa cơ bản: Theo Điều 245 BLDS 2015, quyền đối với bất động sản liền kề được định nghĩa như sau: “Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền)”. Quyền về lối đi qua chính là một ví dụ điển hình của quyền đối với bất động sản liền kề.

  1. Tính đoàn kết và tương trợ: Việc ghi nhận quyền về lối đi qua cho thấy tinh thần đoàn kết, tương trợ và tôn vinh tình làng nghĩa xóm trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nó đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền và chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền.
  2. Điều kiện áp dụng: Theo Điều 254 BLDS 2015, để quyền về lối đi qua được áp dụng, một số điều kiện phải được thỏa mãn. Trước hết, bất động sản phải bị vây bọc, mặc dù BLDS 2015 không đưa ra một định nghĩa cụ thể cho “bị vây bọc,” có thể hiểu rằng nó đề cập đến việc bất động sản bị bao quanh bởi những tài sản khác, dẫn đến việc không thể tiếp cận trực tiếp với đường công cộng hoặc lối thông thương quá hẹp, điều này sẽ gây hạn chế trong việc sử dụng bất động sản đó. Điều kiện thứ hai là không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng. Không có lối đi nghĩa là không có bất kỳ lối đi nào, trong khi không đủ lối đi nghĩa là có lối đi, nhưng chúng quá hẹp hoặc ngắn, không đủ để chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc có thể tiếp cận đường công cộng.
  3. Cân bằng lợi ích và hợp lý: Khi mở lối đi, cần xem xét kỹ lưỡng vị trí địa lý, đặc điểm của vị trí đó, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và khả năng gây thiệt hại cho bất động sản vây bọc. Lối đi phải được mở như thế nào? Bên trái hay bên phải, phía ngoài hay phía trong, đi thẳng hay đi vòng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao là bao nhiêu, những vấn đề này cần được các bên tính toán kỹ lưỡng và thỏa thuận để đảm bảo cân bằng lợi ích và hài hòa trong mối quan hệ giữa các chủ thể.
  4. Đền bù: Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều này có ý nghĩa hỗ trợ vật chất, bởi vì quyền sở hữu bất động sản bị hạn chế.
  5. Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền về lối đi: Quyền về lối đi có thể được xác lập dựa trên địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. Nó cũng có thể chấm dứt trong một số trường hợp, như khi bất động sản vây bọc thuộc về cùng một người hoặc khi việc sử dụng lối đi không còn phát sinh nhu cầu hưởng quyền của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc.
  6. Hiệu lực của quyền về lối đi: Quyền về lối đi có hiệu lực đối với mọi cá nhân và tổ chức và nó được chuyển giao khi bất động sản chuyển giao cho người khác. Tuy nhiên, luật có thể có những quy định riêng biệt liên quan đến hiệu lực của quyền này.

Như vậy, quyền về lối đi qua đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của các chủ sở hữu bất động sản liền kề và trong việc duy trì tinh thần đoàn kết và tương trợ trong xã hội. Hãy cùng tiếp tục khám phá và tìm hiểu về các khía cạnh khác của quyền này.

CÔNG TY NGOC SON & PARNERS

Điện thoại: 0903.95.85.88 (Luật sư Lý Ngọc Sơn) – 0977.934.464 (Luật sư Huỳnh Tuấn Đạt)

Email: huynhtuandat0903@gmail.com

Địa chỉ: Lầu 1, VPCC Phú Giáo – số 513, tổ 3, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *