So sánh dấu hiệu pháp lý của tội đua xe trái phép với tội gây rối trật tự công cộng

  1. Điểm giống nhau giữa hai tội danh này

+ Khách thể:

Đều xâm phạm vào những nội quy, quy tắc, điều lệ… về trật tự ở nơi công cộng, đến trật tự công cộng chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sôhg XHCN, ảnh hưỏng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng.

+ Mặt khách quan: Đều có hành vi được thực hiện ở nơi công cộng, coi thường trật tự chung.

+ Mặt chủ quan: Đều được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

+ Chủ thể: Đều là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

  1. Điểm khác nhau giữa tội đua xe trái phép và gây rối trật tự

+ Khách thể:

Điều 266 Bộ luật hình sự năm 2015: Xâm phạm vào các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ. Hành vi đua xe trái phép còn xâm phạm đến sức khoẻ, tài sản của người khác và an toàn, trật tự ở nơi công cộng.

Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015: Xâm phạm vào những nội quy, quy tắc, điều lệ… về trật tự ở nơi công cộng bao gồm nhiều địa điểm, thuộc nhiều ỉĩnh vực khác: Công viên, nhà ga, công sỗ, bến xe, nơi trao đổi hàng hóa, trên đường phôi..

+ Mặt khách quan:

Điều 266 Bộ luật hình sự năm 2015: Hành vi đua xe trái phép là một trường hợp của gây rối trật tự công cộng được tách thành một tội danh độc lập, được thể hiện dưới hành vi đua xe có gắn động cơ không được phép của các cơ quan có thẩm quyền…

+ Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự:

Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015: Là khi thuộc một trong những trường hợp sau:

(1) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

(2) Đã bị xử lý hành chính về hành vi này.

(3) Đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Điều 266: Là khi có một trong 3 tình tiết sau:

(1) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

(2) ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%;

(3) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi đua xetrái phép hoặc đã bị kết án về tội đua xe trái phép chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015: Đa dạng hơn về hành vi, thể hiện bằng hoạt động của người tham gia ở nơi công cộng coi thường trật tự chung bằng cử chỉ, lòi nói gây mất trật tự hoặc là những hành vi càn quấy hành hung người khác như: Hò hét, đuổi đánh nhau trên đường phố hoặc lôi kéo, bôi bẩn áp phích tượng đài, kích động người khác cùng tham gia…

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *