Tag Archives: chưa đăng ký kết hôn

Nếu không có giấy đăng ký kết hôn thì chia tay con cái sẽ do ai nuôi?

1. Chưa đăng ký kết hôn có được coi là vợ chồng theo quy định của pháp luật không? Theo Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về đăng ký kết hôn như sau: “Điều 9. Đăng ký kết hôn 1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhàXem Thêm