Tag Archives: chuyển nhượng bằng hợp đồng uỷ quyền

Nhận chuyển nhượng đất bằng hợp đồng uỷ quyền có những rủi ro gì

1. Tại sao lựa chọn mua bán đất qua hợp đồng ủy quyền? Mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền là việc hai bên không lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền. Tức là bên bán sẽ ủy quyền cho bên mua đượcXem Thêm