Tag Archives: cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là gì?

1. Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là gì? Quy định của Điều 135 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, có thể nói tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với nội dung nhưXem Thêm

Hành vi cố ý gây thương tích người khác bị xử lý thế nào?

1. Hành vi cố ý gây thương tích người khác bị xử lý thế nào? 1.1. Hành vi cố ý gây thương tích được hiểu như thế nào? Trước tiên để tìm hiểu người có hành vi cố ý gây thương tích bị xử lý theo quy định hiện hành như thế nào ta cầnXem Thêm