Tag Archives: con không chăm sóc cha mẹ

Con không nuôi dưỡng cha mẹ được chia di sản ít hơn không?

1. Nghĩa vụ chăm sóc của con cái đối với cha mẹ Cha mẹ đã là người sinh thành và dường dục đối với con cái của mình. Nhằm đền đáp công ơn của cha mẹ đã giành cho mình thì việc mà mỗi người con cần làm đó là chăm sóc, quan tâm cha mẹ khi về già. TheoXem Thêm