Tag Archives: điều kiện kinh doanh môi giới bds

Khi thực hiện môi giới bất động sản thì mức thù lao và hoa hồng môi giới có được do các bên thỏa thuận không?

1. Môi giới bất động sản là hoạt động thế nào và phải đáp ứng điều kiện gì? Theo khoản 2, điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,Xem Thêm

Chi phí môi giới bất động sản là bao nhiêu?

1. Môi giới bất động sản là gì? Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì có thể hiểu môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Dịch vụXem Thêm