Tag Archives: điều kiện sở hữu nhà ở

Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở theo Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi là gì?

1. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở theo Dự thảo Luật Nhà ở Theo Điều 10 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sửa đổi, bổ sung điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở như sau: – Tổ chức, cá nhân trong nước; đối với người Việt NamXem Thêm