Tag Archives: điều kiện xác định người thứ ba ngay tình

Điều kiện xác định người thứ ba ngay tình để được bảo vệ quyền lợi là gì?

1. Người thứ ba ngay tình là gì? Căn cứ vào Điều 180 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về chiếm hữu ngay tình được quy định như sau: “Chiếm hữu ngay tình Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đốiXem Thêm