Tag Archives: giaychungnhanquyensudungdat#

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 định nghĩa khái niệm giấy chứng nhận quyền sử đất như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụngXem Thêm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 7 quy định cần nắm rõ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại giấy tờ rất quan trọng. Hiện nay, mẫu Giấy chứng nhận mới có tên pháp lý đầy đủ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtXem Thêm