Tag Archives: LAO ĐỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật Căn cứ khoản 1 Điều 35 BLLĐ 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trướcXem Thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động Căn cứ vào Điều 34 BLLĐ 2019 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo luật định: – Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này. – Đã hoàn thành côngXem Thêm

XỬ LÝ KỶ LUẬT SA THẢI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

1. Sa thải là gì? – Căn cứ vào Điều 124 BLLĐ 2019 quy định về các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm: 1. Khiển trách. 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng. 3. Cách chức. 4. Sa thải. – Như vậy, sa thải là một trong nhữngXem Thêm

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG LÀ GÌ? CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Kỷ luật lao động là gì? Căn cứ theo Điều 117 BLLĐ 2019 quy định thì kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và doXem Thêm

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

1. Hợp đồng lao động là gì? Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (ghi tắt là BLLĐ 2019) thì: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động,Xem Thêm

Quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

Thế nào là người lao động chưa thành niên Người lao động dưới 18 tuổi được coi là lao động chưa thành niên, sử dụng lao động này các doanh nghiệp cần lưu ý: Điều 163 Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định thời giờ làm việc của lao động từ đủ 15 tuổi đếnXem Thêm