Tag Archives: luật sư

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp Quy tắc 21 trong Bộ Quy tắc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-ĐLSTQ quy định những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp như sau: – Có lời nói, hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhânXem Thêm

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng Theo Quy tắc 9 trong Bộ Quy tắc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019,  luật sư không được làm 10 việc trong quan hệ với khách hàng bao gồm: – Nhận, chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàngXem Thêm

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. 2. Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng. 3. Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư. 4. Tạo điều kiện cho luật sưXem Thêm

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư[27] 1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: a) Văn phòng luật sư; b) Công ty luật. 2. Tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này vàXem Thêm

Phạm vi hành nghề luật sư

 Phạm vi hành nghề luật sư 1. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trongXem Thêm

Quyền, nghĩa vụ của luật sư

1. Luật sư có các quyền sau đây: a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan; b) Đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật; c) Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thứcXem Thêm

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư: a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này; b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ,Xem Thêm

các hành vi bị nghiêm cấm của luật sư khi hành nghề

1. Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây: a) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật (sauXem Thêm

So sánh thẩm quyền của Toà án nhân dân tối cao và Toà án nhân dân cấp cao

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO –  Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng. – Giám đốc việc xét xử của các TòaXem Thêm