Tag Archives: luatdatdai2013

Đất ở tại nông thôn có phải là đối tượng phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không? Đất ở tại nông thôn còn nợ tiền thuế sử dụng đất thì có được bán đất không? Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở tại nông thôn là bao lâu?

Đất ở tại nông thôn có phải là đối tượng phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không? Đất ở tại nông thôn còn nợ tiền thuế sử dụng đất thì có được bán đất không? Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở tại nông thônXem Thêm

Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Người nước ngoài có được sở hữu đất ruộng không theo quy định hiện nay?

Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Người nước ngoài có được sở hữu đất ruộng không theo quy định hiện nay? Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Căn cứ tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì có 03 nhóm đất sau: Nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụngXem Thêm

Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm gì? Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có xin cấp lại được không? Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp nào?

Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm gì? Bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có xin cấp lại được không? Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp nào? Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làmXem Thêm

Mẫu sổ hồng và sổ đỏ mới năm 2024 dự kiến thế nào? Có phải thực hiện cấp đổi sổ đỏ mới theo quy định năm 2024 không?

Mẫu sổ hồng và sổ đỏ mới năm 2024 dự kiến thế nào? Có phải thực hiện cấp đổi sổ đỏ mới theo quy định năm 2024 không? Mẫu sổ hồng và sổ đỏ mới năm 2024 dự kiến thế nào? Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố dự thảo Thông tưXem Thêm

Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Người nước ngoài có được sở hữu đất ruộng không theo quy định hiện nay?

Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Người nước ngoài có được sở hữu đất ruộng không theo quy định hiện nay? Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Căn cứ tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì có 03 nhóm đất sau: Nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụngXem Thêm

Trích đo địa chính thửa đất là gì? Tờ trích đo địa chính thửa đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có giá trị không?

Trích đo địa chính thửa đất là gì? Tờ trích đo địa chính thửa đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có giá trị không? Trích đo địa chính thửa đất là gì? Trích đo địa chính thửa đất được giải thích tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau: Trích đo địaXem Thêm

Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư có phải công chứng hay không?

Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư có phải công chứng hay không? Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho tài sản là là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng choXem Thêm

Chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cần lưu ý những thời hạn nào?

Chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cần lưu ý những thời hạn nào? Có bắt buộc sang tên sổ đỏ hay không? Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về đăng ký biến động được thực hiện đối với trườngXem Thêm

Chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cần lưu ý những thời hạn nào?

Chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cần lưu ý những thời hạn nào? Có bắt buộc sang tên sổ đỏ hay không? Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về đăng ký biến động được thực hiện đối với trườngXem Thêm

Đất trồng cây hiện nay có mấy loại? Những loại đất trồng cây nào được phép xây nhà và đất trồng cây nào không được phép xây nhà?

Đất trồng cây hiện nay có mấy loại? Những loại đất trồng cây nào được phép xây nhà và đất trồng cây nào không được phép xây nhà? Có mấy loại đất trồng cây? Theo điểm a khoản 1 Điều 8 thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định thì đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàngXem Thêm