Tag Archives: miễn thuế

Nhận tiền bồi thường đất có phải đóng thuế cho nhà nước hay không?

1. Nhận tiền bồi thường đất có phải đóng thuế cho nhà nước không? 1.1 Đối với thuế thu nhập cá nhân Tại điểm n khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 được sửa đổi Thông tư 92/2015 quy định về các khoản thu nhập từ bồi thường được miễn thuế như sau: – ThuXem Thêm

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

Quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi năm 2012) thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập chịu thuế. Cụ thể các trường hợp chuyển nhượng sau đây phải đóng thuế Thu nhập cá nhân: – Thu nhập từ chuyểnXem Thêm