Tag Archives: môi giới bất động sản

Thu nhập của người môi giới bất động sản từ đâu?

1. Môi giới bất động sản được hiểu như thế nào? Theo khoản 2, điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014, môi giới bất động sản được hiểu là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. CóXem Thêm

Những lưu ý đối với nhân viên môi giới bất động sản, chứng khoán khi gọi điện môi giới

1. Nhân viên môi giới bất động sản, chứng khoán cần lưu ý những nguyên tắc nào khi gọi điện môi giới? Nguyên tắc gọi điện thoại quảng cáo được quy định tại Điều 13 Nghị đinh 91/2020/NĐ-CP được quy định như sau: Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo,Xem Thêm

Quy định về người môi giới bất động sản theo quy định pháp luật?

1. Môi giới bất động sản là gì? Căn cứ theo khoản 2, điều 3, Luật kinh doanh bất động sản 2014 giải thích từ ngữ “môi giới bất động sản” như sau: “2. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, choXem Thêm

Khi thực hiện môi giới bất động sản thì mức thù lao và hoa hồng môi giới có được do các bên thỏa thuận không?

1. Môi giới bất động sản là hoạt động thế nào và phải đáp ứng điều kiện gì? Theo khoản 2, điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,Xem Thêm

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp không?

1. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp không? Điều kiện của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau: Điều kiện của tổ chức,Xem Thêm

Chi phí môi giới bất động sản là bao nhiêu?

1. Môi giới bất động sản là gì? Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì có thể hiểu môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Dịch vụXem Thêm