Tag Archives: #NgocSonLawFirm

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp năm 2020; 2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; 3. Luật Đầu tư năm 2020; 4. Nghị định 31/2020/NĐ-CP về đăng ký đầu tư. II. THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Khi một công ty sở hữu vốnXem Thêm