Tag Archives: ngồi xem đánh bạc

Chỉ ngồi xem nhưng không tham gia đánh bạc có bị xử lý về tội đánh bạc hay không?

1. Chỉ ngồi xem nhưng không tham gia đánh bạc có bị xử lý về tội đánh bạc hay không? Căn cứ theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội đánh bạc như sau: “Điều 321. Tội đánh bạc 1. Người nào đánh bạcXem Thêm