Tag Archives: nợ tiền sử dụng đất

Còn nợ tiền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi thì có được bồi thường không?

Nợ tiền sử dụng đất hiện nay là tình trạng vẫn còn gặp ở nhiều hộ gia đình. Vậy trong trường hợp hộ gia đình nợ tiền sử dụng đất mà đất ở lại có quyết định thu hồi thì có được bồi thường hay không? 1. Điều kiện để hộ gia đình được bồiXem Thêm