Tag Archives: quy định pháp luật

Hành vi cố ý gây thương tích người khác bị xử lý thế nào?

1. Hành vi cố ý gây thương tích người khác bị xử lý thế nào? 1.1. Hành vi cố ý gây thương tích được hiểu như thế nào? Trước tiên để tìm hiểu người có hành vi cố ý gây thương tích bị xử lý theo quy định hiện hành như thế nào ta cầnXem Thêm

Những trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường

Trường hợp 1: Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Theo khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất sau thì sẽ không đượcXem Thêm

Không làm chủ tốc độ, tay lái gây tai nạn bị xử lý thế nào?

1. Không làm chủ tốc độ, tay lái gây tai nạn bị xử lý thế nào? 1.1. Không làm chủ tốc độ là như thế nào? Lỗi là dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm để phản ánh chủ thể đã lựa chọn thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khiXem Thêm