Tag Archives: số lượng nhà sở hữu

Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

1.Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là gì? Theo quy định Luật nhà ở năm 2014 về các đối tượng tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau: “Điều 159. Đối tượng được sở hữu nhà ở vàXem Thêm