Tag Archives: sống với nhau như vợ chồng

Nuôi con khi không đăng ký kết hôn được yêu cầu cấp dưỡng hay không?

1. Nuôi con khi không đăng ký kết hôn được yêu cầu cấp dưỡng hay không? Căn cứ tại khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau: Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của ngườiXem Thêm