Tag Archives: tài sản

Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai khác nhau thế nào?

1. Tài sản hiện có là gì? Theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản hiện có là loại tài sản có thể là động sản hoặc là bất động sản. Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai là hai hình thức của tài sản. Căn cứ khoảnXem Thêm

Tài sản là gì? Tài sản bao gồm những loại nào?

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Trong đó, bất độngXem Thêm