Tag Archives: tạm ứng án phí

Án phí dân sự có giá ngạch và không có giá ngạch trong vụ án dân sự là gì? Khi nào phải nộp tạm ứng án phí?

1. Án phí dân sự có giá ngạch, án phí dân sự không có giá ngạch trong vụ án dân sự là gì? Căn cứ theo Điều 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì án phí dân sự có giá ngạch và án phí dân sự không có giá ngạch chỉ áp dụng đối với các vụXem Thêm

NGHĨA VỤ NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ, ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

1. Các loại án phí trong vụ án dân sự Căn cứ vào Điểu 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định thì có 03 loại án phí trong vụ án dân sự bao gồm: – Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch; Trong đó, vụ án dânXem Thêm