Tag Archives: #ThanhlapCtytaiThuanAn

Trình tự, thủ tục thành lập công ty Cổ phần mới nhất

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Doanh nghiệp năm 2020; – Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; – Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về các biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp. II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Điều kiện về số lượng cổ đông góp vốn trong loại hình côngXem Thêm