Tag Archives: thế chấp

Quy định về điều kiện thế chấp tài sản gắn liền với đất

1. Quy định về điều kiện thế chấp tài sản gắn liền với đất: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2019/TT-BTP thì những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm: – Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; – Đăng ký thế chấp tàiXem Thêm